Kjøpsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til forbrukere. Kundens ordrebekreftelse/ bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven. Vi er ansvarlig for transaksjoner via evt. betalingskort gjennom nettsiden.

Priser

Prisene inkluderer 15% moms på alle matvarer. Eventuell frakt inkluderer 25% moms. Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.

Frakt

Bestillinger vil normalt bli sendt i løpet av 2 virkedager.

Alle ordre sendes med Postens klimanøytral servicepakke. Ved kjøp over kr. 400,- er det fri frakt. Ved kjøp under kr. 400,- kommer et frakttillegg på kr. 99,- inkl. moms.

Ved kjøp via sikker betaling

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Smakfulle skatter fra Dragetoppen er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsiden.

Våre nettsider er kryptert med SSL og vi benytter sikker betaling gjennom Stripe.

For din sikkerhet vil vi ikke lagre kortnummeret på ditt betalingskort.

Kansellering/refundering

Så fremt ordren ikke er under behandling (forsendelsen er pakket og eller/sendt), kan du gå inn på “din side” å kansellere ordren. Dette gjelder kun for de som har opprettet konto i butikken. For kunder som har brukt “hurtigkasse” bes ta kontakt via vårt kontaktskjema.

Om du bruker angreretten, vil vi refundere innbetalt beløp innen 14 dager.

Øvrige salgsvilkår

Vi sender ikke ut av Norge

Bestilling

Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-post med all informasjon. I tillegg mottar du  informasjon fra Bring når varen er i posten.

Dine angre- og returrettigheter

Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp melder du dette via e-post eller du sender varen tilbake i komplett produktemballasje innen 14 dager fra dagen du mottar varene (angrefrist) og vedlegger  dokumentert forklaring på hvorfor du leverer tilbake varen. Du velger selv om du vil ha en annen vare eller pengene tilbake. Vi gjør oppmerksom på at angrefristen utvides til 3 måneder dersom returforklarings dokument ikke følger varen.

Betingelsen for retur er at varen ikke har vært åpnet og at den kan selges som ny. Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du beskriver returårsak på returskjemaet.

Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev betaler du selv for returkostnadene. Du står selv for transportrisikoen. Fyll ut returforklaringsdokument og skriv hva du returnerer. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 30 dager. Oppgi ditt bank- eller postgirokontonummer på returskjemaet, så har du pengene raskt på din konto.

Angrerett

For dine kjøp gjelder en angrerett på 14 dager. I denne perioden har du en angrerett som innebærer at du har mulighet til å, uten noen forpliktelser fra din side og bortsett fra transportkostnadene, sende tilbake de varene du har mottatt. Du skal i så fall sende tilbake varene uskadede og uåpnet.

Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet for å få hjelp. Les også avsnittet om dine returrettigheter.

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Minimumsalder

For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.